Již 25 let na trhu.

Nechte se vést zkušenými.

Údržba - servis
Oddělení údržby provádí stálou elektroúdržbu na výrobním zařízení s vysokou technickou náročností, elektroúdržbu zdvihacích zařízeních, strojních zařízeních, jeřábů a v bytovém fondu.

Provádí revize budov a pravidelné revize a prohlídky přenosných spotřebičů a nářadí dle ČSN 331600 Ed.2

Servis a údržba
• zdvihacích zařízení a jeřábů
(mostové, otočné, portálové jeřáby a kladkostroje…)
• opravy pracovních strojů
• opravy a montáže el.zařízení NN, VN
• opravy a montáže elektroinstalace budov
• opravy a montáže hromosvodů
• opravy MaR
• odstranění závad po revizích elektro
• zámečnické a stavební úpravy
(zednické, natěračské, svářečské a jiné práce)
• provádění staveb

Revize el. spotřebičů a nářadí dle ČSN 331600 Ed.2
Revize provádějí revizní technici kategorie RT E4A s odbornou způsobilostí dle vyhl. 50/1978 sb. a osvědčením vydaným ITI Praha.

Měření je prováděno autorizovaným a kalibrovaným měřícím přístrojem. Součástí každé revize je zhotovení kompletní dokumentace (revizní zpráva) a evidence, která zůstává uložena u majitele spotřebičů a je k dispozici kontrole Státního úřadu inspekce práce.
Stanovení pravidelných cyklů revizí el. nářadí vychází z třídy ochrany, četnosti a způsobu používání. Na jednotlivé cykly revizí budete námi vždy upozorněni.

Revize vyhrazených elektrických zařízení:
• revize el. zařízení NN, VN, VVN
• revize hromosvodů
• revize pracovních strojů
• revize zdvihacích zařízení a jeřábů
• revize el. zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu

Odstranění revizních závad
nabízíme odstranění závad po revizích elektro na zařízeních NN, VN

Reference z oblasti servisu a údržby:
Fakultní nemocnice Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
UNEX Uničov (závod MŽ a. s. Olomouc)
Magistrát města Olomouce
Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc
Městská policie Olomouc
SK Sigma Olomouc
Vrchní, krajské a okresní státní zastupitelství
Moravská vodárenská, a. s. (VEOLIA)
Bartoň a Partner
Vědecká knihovna Olomouc
Slezák-RAV CZ s. r. o.
ARMATMETAL, spol. s r. o.
FOCAM spol. s r. o.
Ordinace pro TBC a respirační nemoci s. r. o.
(plícní ambulance Hodolany)
CG TOOL s. r. o.
TOS Olomouc, s. r. o.
EUTECH
OP Prostějov, a. s. (prodejny Olomouc)
RAF ARMATURY s. r. o.
SBD Olomouc
Regionální centrum OlomoucKontakty oddělení Údržba - servis
Martin Drcmánek

vedoucí oddělení

tel.: +420 587 438 860

mob.: +420 604 300 780

mail.: martin.drcmanek@elpremo.cz, udrzba@elpremo.cz

Lucie Dvorská

referentka údržby a realizace staveb

tel.: +420 587 438 860

mob.: +420 606 236 055

mail: lucie.dvorska@elpremo.cz

Jaromír Man

technik

mob.: +420 602 948 059

mail.: jaromir.man@elpremo.cz

Pavel Chromec

technik

mob.: +420 725 692 123

mail.: stavby@elpremo.cz

Martin Zbořil

technik

tel.: +420 587 438 860

mob.: +420 737 275 742

mail: stavbyvedouci@elpremo.cz

rychlý

adresa:
mail:
tel.:
fax:
web:
kontakt:

Řepčínská 86, 779 00 OLOMOUC
elpremo@elpremo.cz
+420 587 438 800
+420 587 438 805
www.elpremo.cz