Již 25 let na trhu.

Nechte se vést zkušenými.

Fotovoltaické elektrárny
Komplexní služby od A do Z:
Poradenství při zpracování investičního záměru
Zpracování studie proveditelnosti a návratnosti
Zpracování realizačního projektu FVE
Vyřízení všech potřebných povolení a žádostí
Zpracování energetického auditu
Dodávka a montáž FVE
Záruční a pozáruční servis

Na vyžádání zpracujeme CN na konkrétní případ.
e-mail: zakazky@elpremo.cz

Technická data:
FV panely - monokrystalické a polykrystalické
Střídače KACO - Powador nebo obdobné
Konstrukce - zinkovaná ocel, hliník

Reference:
FVE Litenčice 550 kW
Objednatel - Energosolaris s. r. o.
Instalovaný výkon 638 kWp
Celkový počet panelů na pozemku 2644 ks
Typ panelu UPSOLAR UP-M240P
Celkový počet střídačů 19 ks
Typ střídače XANTREX GT 30 E
Uvedení do provozu: 22.12. 2009

Větrné elektrárny
Poradenství při zpracování investičního záměru
Zpracování studie proveditelnosti a návratnosti
Zpracování realizačního projektu VE
Vyřízení všech potřebných povolení a žádostí
Zpracování energetického auditu
Účast při montáži
Záruční a pozáruční servis

Kontakty oddělení elektrárny
Petr Bazala

technik

tel.: +420 587 438 842

mob.: +420 731 504 101

mail.: petr.bazala@elpremo.cz

rychlý

adresa:
mail:
tel.:
fax:
web:
kontakt:

Řepčínská 86, 779 00 OLOMOUC
elpremo@elpremo.cz
+420 587 438 800
+420 587 438 805
www.elpremo.cz